Privacybeleid

Persoonsgegevens die worden verwerkt

BVBA Chupito / BVBA Jota kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

BVBA Chupito / BVBA Jota kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw adres
  • Alle andere gegevens die u mondeling of schriftelijk doorgeeft bij een reservatie van een kamer, evenement of tafel en die genoteerd worden voor het goede verloop van de samenwerking.

Waarom BVBA Chupito / BVBA Jota gegevens nodig heeft BVBA Chupito / BVBA Jota verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan BVBA Chupito / BVBA Jota uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van de met u overeengekomen doelen.

Hoe lang BVBA Chupito / BVBA Jota gegevens bewaart

BVBA Chupito / BVBA Jota bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

BVBA Chupito / BVBA Jota verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van BVBA Chupito / BVBA Jota worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BVBA Chupito / BVBA Jota gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Huisnest61@gmail.com. BVBA Chupito / BVBA Jota zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

BVBA Chupito / BVBA Jota neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BVBA Chupito / BVBA Jota maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BVBA Chupito / BVBA Jota verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BVBA Chupito / BVBA Jota op via Huisnest61@gmail.com.
www.huisnest.be is een website van BVBA Chupito & BVBA Jota.

BVBA Chupito is als volgt te bereiken:
Adres: Brusselsesteenweg 2, 1500 Halle
Ondernemingsnummer: Be 0875149836
Telefoon: +32 478551082 – E-mailadres: Chupito@gmail.com

BVBA Jota is als volgt te bereiken:
Adres: Brusselsesteenweg 61, 1500 Halle
Ondernemingsnummer: Be 0711711269
Telefoon: +32 467055107 – E-mailadres: huisnest61@gmail.com

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).